De ABN AMRO app op uw telefoon of tablet (2024)

Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Gebruik de juiste versie van Android of iOS

Op deze toestellen werkt de app

 • iPhones met iOS 15, 16 of 17 | Download de app
 • iPads met iPadOS 15, 16 of 17 | Download de app
 • Telefoons of tablets met Android 10, 11, 12, 13 of 14 | Download de app

ABN AMRO app werkt meestal niet op bètaversies van iOS en Android. Ook werkt de app niet op nieuwe Huawei-toestellen of toestellen zonder Google-diensten (zoals Google Play) of toestellen met de AppGallery-app (Huawei Media Services).

De ABN AMRO app werkt niet op Apple MacBooks, iMacs en Mac mini’s. Gebruik Internet Bankieren als u wilt bankieren op uw Mac.

Download de ABN AMRO app alleen in de officiële appstores

Steeds vaker worden apps aangeboden in andere appstores dan Google Play en de iOS App Store. U vindt de officiële versie van de ABN AMRO app alléén in deze twee appstores. Wij adviseren u om nooit zomaar apps uit alternatieve stores te downloaden. Hier gelden vaak minder strenge veiligheidscontroles, waardoor u meer kans heeft op beveiligingsrisico’s.

Als u een ander toestel gaat kopen

De app werkt alleen met recente versies van iOS en Android. Houd hier alvast rekening mee als u een nieuw of tweedehands toestel koopt. Zo kunt u langer van de ABN AMRO app gebruikmaken op dit toestel. Als u uw nieuwe toestel meerdere jaren wilt gebruiken in combinatie met de ABN AMRO app, adviseren wij u om een toestel te kiezen met (ondersteuning voor) minimaal iOS 16 of Android 12.

Waarom u de juiste iOS- of Android-versie nodig heeft

Het is belangrijk dat uw toestel veilig is én blijft. Daarom geven Apple en Android meerdere keren per jaar beveiligingsupdates uit. Deze kunt u zelf installeren en beschermen uw toestel. Dit gebeurt automatisch als u uw Apple iOS-versie of Android-versie bijwerkt.

Toestellen die geen beveiligingsupdates meer krijgen, zijn niet goed beschermd. Apple, Google (Android) en fabrikanten bepalen zelf wanneer een bepaald toestel geen beveiligingsupdates meer krijgt. Als zij besluiten dat uw type toestel niet meer kan updaten naar de nieuwe versie, betekent dat het geen beveiligingsupdates meer krijgt. Wij vinden het niet veilig genoeg als u de ABN AMRO app op een toestel gebruikt dat deze bescherming niet meer krijgt.

Bovenaan de pagina kunt u zien welke versie van Apple iOS en Android u kunt gebruiken met de ABN AMRO app.

Werkt de app niet meer?

Controleer dan welke iOS- of Android-versie u heeft. En probeer of u die kunt updaten naar een nieuwere versie. Lees hieronder hoe u dat doet. Lukt dat? Dan kunt u de app nog gebruiken.

Internet Bankieren kan wél

Is uw toestel te oud voor de app? Dan kunt u uw bankzaken regelen via Internet Bankieren. Inloggen kan op al onze webpagina’s, ook op uw tablet of mobiel. Scroll helemaal omhoog en tik op de gele inlogknop rechtsboven.

Hoelang krijgt uw toestel updates?

Het verschilt per fabrikant hoe lang uw telefoon of tablet updates krijgt. Koopt u een nieuw toestel? Let dan ook op het besturingssysteem dat meegeleverd wordt. Kies voor een toestel met het nieuwste besturingssysteem, als u voor een lange(re) periode gebruik wilt maken van het toestel met daarop de ABN AMRO app.

Werkt de ABN AMRO app op een Huawei-toestel?

De ABN AMRO app werkt helaas niet op Huawei-toestellen die sinds 2020 zijn geïntroduceerd. Google heeft de toegang tot de Google Play Store voor deze toestellen geblokkeerd. U kunt de ABN AMRO app daarom niet downloaden, installeren of gebruiken op deze toestellen. Ook niet via Huawei's eigen app store AppGallery. Houd hier rekening mee als u een nieuw toestel koopt.

Laat zien Verberg

Zo kunt u iOS of Android-software updaten

iPhones of iPads (iOS)

 • Ga naar de 'Instellingen' (Settings) van uw iPhone of iPad.
 • Kies 'Algemeen' (General).
 • Kies 'Software-update' (Software Update). Hier ziet u welk versienummer van iOS u op uw telefoon heeft. Als er een update is, staat die hier.
 • Tik op 'Installeer nu' (Install now) om de update uit te voeren en volg de instructies.

Android telefoons of tablets

 • Ga naar de 'Instellingen' (Settings) van uw telefoon of tablet.
 • Kies 'Algemeen', 'Over de telefoon/tablet' (About phone/tablet), 'Toestel-info'
 • Tik op 'Systeem' en dan op 'Systeemupdates'. Hier ziet u welk versienummer van Android u op uw telefoon heeft. Als er een update is, staat die hier.
 • Tik dan op 'Installeren' om de update uit te voeren en volg de instructies.
De ABN AMRO app op uw telefoon of tablet (2024)

FAQs

How do I activate my ABN AMRO app without an e-dentifier? ›

You activate the ABN AMRO app using your ID. All you need is your device, your debit card and account number and your ID.

How do I activate my ABN AMRO app on my new phone? ›

Download the ABN AMRO app on an Android or iOS (Apple) phone or tablet. Make sure you have the debit card for your personal account and your ID to hand. Open the app and tap 'Activate the app'. Follow all the steps to activate the app and register your device.

How to login to ABN AMRO app? ›

How it works
 1. Open the ABN AMRO app. Open the ABN AMRO app on your phone. ...
 2. Scan the QR-code. Aim your phone at the QR code on the Internet Banking login screen. ...
 3. Enter your identification code. Type your 5-digit identification code on the ABN AMRO app screen.

How long does it take to open an account with ABN AMRO? ›

Opening a Dutch bank account online is done within less than 10 minutes. All you need is your mobile and your ID. You can prove your identity in the ABN AMRO app.

What is an ABN AMRO E dentifier? ›

dentifier allows you to log in to Internet Banking and Access Online. The e. dentifier allows you to log in to Internet Banking and Access Online. You also use the e. dentifier to confirm your orders, for example a payment instruction or batch payment.

Where do I find my ABN AMRO activation code? ›

This is how you activate your debit card

Enter the 3 digits of your card number. Enter the 12-digit activation code you can find in your letter.

How do I transfer my ABN AMRO app to my new phone? ›

Log in to Internet Banking and go to Self service. Click My details > ABN AMRO app device registration > View device registration. Click the recycle bin shown next to your old device. Then download our app again on your new device.

What is the registration number for ABN AMRO? ›

ABN AMRO is registered at the Chamber of Commerce under number 34334259 . ABN AMRO's VAT number is NL820646660B01 .

What do I need to open ABN AMRO account? ›

You can open a current account through the ABN AMRO app with the following identity documents:
 1. Dutch identification document (identity card, driving licence or passport)
 2. Residence permit (type I, II, III, IV, V, EU/EER of EU/EER familielid)
 3. EU/EER identity card (except Greece and Romania)

Which country is ABN Amro Bank in? ›

Amsterdam, Netherlands

Does ABN AMRO have an app? ›

Make the move towards digital banking. The ABN AMRO app is for everyone, beginners and professionals alike. Children are able to use the app, and business clients can easily use it to do lots of their banking.

How do I find my ABN AMRO account number? ›

You can find your IBAN:
 1. on your debit card.
 2. in your account overview on Internet Banking or in the ABN AMRO app.
 3. on your printed account statements.

Can a US citizen open a Dutch bank account? ›

You can open up a non-resident or international account with some Dutch banks. This gives you the option of opening up and operating the account from outside the country. Different banks have different offers and procedures.

Can I open a bank account in ABN AMRO without BSN? ›

Opening an account without BSN

Expats can now easily start their banking journey in the Netherlands without a BSN by using the ABN AMRO app. The prerequisites are straightforward: a valid identity document, proof of a Dutch residency address and a Tax or Fiscal Identification Number (TIN / FIN) from another country.

How much does a bank account cost in the Netherlands? ›

Depending on the type of account you need, a Dutch bank account can cost anywhere between €2 and €30 each month. The monthly charge will vary based on the bank account package you select.

How do I create a QR code for ABN AMRO? ›

Mobile confirmation - how it works
 1. Take your phone and open the ABN AMRO app.
 2. Tap the QR scanner in the top left-hand corner.
 3. In Internet Banking, click on the QR icon: a QR code will appear.
 4. Scan the QR code using the app.

What is bank key for ABN AMRO? ›

Each bank has a unique BIC (Bank Identifier Code). ABN AMRO's BIC is ABNANL2A. The BIC used to be referred to as the SWIFT code.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6200

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.